مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددسلام حد اقل ساعت کاری بیمه در ماه چند ساعت هست
پاسخ:
باسلام
در قانون کار حداقل ساعات کاری پرسنل تمام وقت تعیین شده است (حداقل ساعات کاری در هفته 44 ساعت). کارفرما مکلف است بر اساس میزان کارکرد بیمه شده، لیست و حق بیمه ایشان را ارسال و واریز نماید. بنابراین در خصوص پرسنل نیمه وقت و مزد ساعتی، بدون در نظر گرفتن حداقل ساعات کاری، کارفرما مکلف است جمع ساعات کاری را بر اساس قرارداد تجمیع و تبدیل به روز و به نسبت روزهای محاسبه شده اقدام به ارسال لیست و حق بیمه نماید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام