مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13972 عددسلام ، آیا حقوق ومزایای کارگر که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشد می توان گروه راهرچند سال ارتقاء داد؟
پاسخ:
باسلام ، درخصوص ارتقای گروه به موجب آئین نامه ، با پیشنهاد مدیریت وتائید کمیته طرح طبقه بندی مشاغل امکان پذیر میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام