مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددسلام چگونه می توان با داشتن کد تعرفه کالا از وضعیت مجاز بودن واردات وصادرات و همچنین نیاز به مجوز بودن کالا استعلام گرفت؟ آیا روش کلی وجود دارد که وضعیت سایر کشورها را هم بتوان بررسی کرد؟
پاسخ:
برخی از مجوز ها در کتاب مقررات صادرات وواردات - در مندرجات ذیل یادداشت فصل - و برخی بخشنامه های مربوطه درسایت گمرک نیوز در تلگرام وجود دارد . دلیل نبودن یک مرجع جامع تغییرات هرروزه ان است . در مورد سایر کشورها باید به سایت گمرک ان گشور مراجعه کنید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام