مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14070 عددسلام...در خصوص صادرات و عضویت در اتاق بازرگانی تهران پیام دادم
پاسخ:
با سلام؛ برای کسب اطلاع در خصوص شرایط دریافت کارت عضویت و بازرگانی می توانید به آدرس https://tccim.ir/membership مراجعه نمایید. چنانچه سوال دیگری در این زمینه دارید، می توانید به سوال خود را در بخش مشاوره عضویت و کارت بازرگانی به آدرس https://tccim.ir/?addr=m8zt8 ثبت نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام