مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددامارصادرات وواردات ايران به روسيه روميخواستم براي سال ١٤٠١.
پاسخ:
با سلام؛ بر اساس آمار و اطلاعات گمرک، طی یازده ماهه 1401، حدود 1.3 میلیون تن کالا به ارزش687.4 میلیون دلار از ایران به کشور روسیه صادر شده است. همچنین این آمار بیانگر این است که طی بازه زمانی مزبور 2.1 میلیون تن کالا به ارزش 1.3 میلیارد دلار از روسیه به ایران وارد شده است. جزییات این اطلاعات جهت بهره برداری در فایل پیوست ارائه شده است.

ثبت پرسش جدیدارسال پیام