مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددسلام در فایل آمار صادرات سال1402 گچ و سنگ گچ با کد 25201000 و25202000 آمده است اما در فایل ارزش گذاری صادراتی فقط گچ ساختمانی نوشته شده است که هر تن 19دلار ارزش گذاری شده است که با ارزش فایل آمار صادرات همخوانی ندارد آیا گچ ساختمانی همان سنگ گج است اگر نیست چرا سنگ گچ در فایل ارزش گذاری نیست.این ناهمخوانی ارزش را چگونه می توان حل کرد بعبارتی من چه قیمتی برای صادرات سنگ گچ از نظر گمرک باید در نظر بگیرم
پاسخ:
با سلام؛ بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401، کد تعرفه 25201000 تحت عنوان "سنگ گچ؛ انیدریت" و کد تعرفه 25202000 تحت عنوان "گچ" طبقه بندی شده است. طی 11 ماهه 1401 تنها حدود 858 هزارتن از کد تعرفه 25202000 به ارزش 16 میلیون دلار صادر شده است. دلیل اینکه برای سنگ گچ ارزش گذاری صورت نگرفته، عدم صادرات آن طی بازه مذکور بوده است. با این وجود، برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک به شماره تماس 02182992179 ارتباط برقرار نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام