مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددسلام اگر یکی از اعضای اتاق بازرگانی و با شماره عضویت حقوقی کالای معیوب و غیر قابل استفاده وارد کشور کرده و فروخته و کالا از طریق تعزیرات و کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی شده باشد و محکوم شده باشد آیا اتاق کارت بازرگانی و عضویت ایشان را باطل میکند لطفا اینجانب را راهنمایی نمایید
پاسخ:
نامه تعلیق و یا ابطالکارت بازرگانی باید از تعزیرات برای سازمان صمت استان مربوطه ارسال گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام