مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددآیا پیشنهاداتی درخصوص حوزه کار دربرنامه هفتم وجود دارد؟
پاسخ:
باسلام، درخصوص پیشنهادات موارد مربوط برنامه هفتم درحوزه کار ، دوموضوع تغییرات در قانونکار ومشاغل سخت وزیان آور قابل ارائه میباشد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام