مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13970 عددسلام ، امروز 12 روز از ورود کشتی حامل کانتینرهای کالای وارداتی ما به لنگرگاه میگذرد ، ولی هنوز تخلیه نشده است . قبلا 5 -6 روز طول میکشید که قابل تحمل و اغماض بود . ولی این مدت و هنوز هم تخلیه مشخص نیست ، قابل هضم و تحمل نیست . باید به کجا شکایت کرد ؟ اتاق بازرگانی که باید حامی بازرگانان باشه ، چه اقداماتی میتونه انجام بده ؟ نقش اتاق بازرگانی که سالها از اعضاء عق عضویت میگیره چیه ؟
پاسخ:
به صورت تلفنی راهنمایی شدند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام