مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13975 عددبا سلام احتراماٌ در صورتیکه تغییر مدیر عامل قبل از زمان تمدید کارت بازرگانی صورت بپذیرد الزاماٌ باید تغییرات اعمال شود و یا تا زمان تمدید کارت بلامانع میباشد . و در سامانه بهین یاب و جهت ترخیص کالا مشکل ساز نخواهد شد(تاریخ تغییر فروردین 1402 و اعتبار کارت بازرگانی آبان 1402میباشد) سپاسگزارم
پاسخ:
سلام. تغییر مدیرعاملی را می توانید همزمان با تمدید کارت و یا اگر بیش از دوماه به انقضای کارت مانده به صورت جداگانه تغییر مدیرعاملی را انجام دهید درضمن با شروع درخواست تغییر مدیرعاملی تا دریافت کارت بنام مدیرعامل جدید در سامانه جامع تجارت ، کارت بازرگانی تعلیق خواهد شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام