مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عدداینجانب ماکان آریاپارسا دارای کارت بازرگانی حقوقی برای شرکت پارس پندار نهاد به شناسه ملی 10260559951 در اتاق بازرگانی استان اصفهان هستم. با توجه به اینکه شرکت دارای شعباتی در زعفرانیه و سعادت آباد تهران است، بابت انتقال به اتاق تهران چه روندی باید انجام گردد؟
پاسخ:
سلام. انتقال به شعبه امکانپذیر نمی باشد و باید دفتر مرکزی منتقل شود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام