مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13972 عددجهت تمدید کارت بازرگانی حقوقی کاترشناس اطاق ما را بعلت عدم تکمیل فرم منشور عضویت معلق نگهداشته و تمدید را مسکوت گذاشته. ئلی دسترسی به فرم در سایت برای ما مقدور نیست .لطفا یا فرم یا لینک را برای من ارسال فرمایید. تشکر
پاسخ:
سلام. فرم منشور یا فرم تعهدنامه عضویت از قسمت فرم های گواهی قابل دانلود است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام