مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14140 عددبا سلام 1-من یک کارت بازرگانی حقوقی به اسمم هست و الان میخواهم یک کارت بازرگانی حقیقی به اسمم بگیرم. این امکان پذیر است؟ 2- من اگر محل ثبت شرکت دومم که میخواهم کارت حقیقی براش بگیرم در شهر مثلا قزوین باشه میتوانم امتحان دوره های اموزشی را در تهران بدهم یا حتما باید در قزوین باشد؟ولی بقیه مراحل در اتاق قزوین بگذرانم. 3- یک محل میتواند در اجاره ی دو شرکت باشد شرکت حقوقی و حقیقی خودم و دو اجاره نامه داشته باشم؟ 4- ملک مسکونی مورد قبول برای صدور کارت بازرگانی نمی باشد؟با موقعیت تجار یو اداری چطور؟ با تشکر
پاسخ:
سلام. 1 - هر شخص می تواند یک کارت حقیقی و یک کارت حقوقی دریافت نماید.2- باتوجه به اینکه کارت بازرگانی قبلی دارید نیازی به آموزش مجدد نیست3- جهت دریافت کارت بازرگانی در یک محل بیش از یک شرکت می تواند مستقر باشد 4-برای دریافت کارت بازرگانی ، ملک باید کاربری اداری داشته باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام