مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14070 عددکارت عضویت ما بیشتر از یک سال اعتبار دارد تا مهرمه سال جاری برای تمدید کارت بازرگانی اقدام کردیم مجددا میگن کارت عضویت تمدید گردد
پاسخ:
سلام. درصورتی که اعتبار کارت عضویت بیشتر از یکسال باشد نیازی به تمدید و افزایش اعتبار کارت عضویت نمی باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام