مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14140 عدددرود این شرکت جهت انجام امور بازرگانی خود دارای کارت بازرگانی تجاری است. از آنجا که پروانه فعالیت تولیدی صنفی اخذ نموده است، تصمیم به دریافت کارت بازرگانی تولیدی داریم تا مواد اولیه و دستگاههای مورد نیاز خود را با شرایط آسانتری وارد نماییم. خواهشمندم راهنمایی فرمایید چگونه باید برای اخذ کارت بازرگانی تولیدی اقدام گردد. سپاسگزارم
پاسخ:
سلام. جهت دریافت کارت بازرگانی تولیدی به سامانه جامع تجارت یا به سازمان صنعت و معدن مراجعه گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام