مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14140 عددبا سلام 1-آیا با استفاده از شرکت مسئولیت محدود که موضوع فعالیت آن دفتر پیشخوان خدمات دولت است می توان کارت بازرگانی گرفت . 2-آیا متقاضی که در یکی از شهرستانهای آذربایجانغربی سکونت و فعالیت دارد می تواند از طریق اتاق بازرگانی تبریز جهت دریافت کارت و یا عضویت اقدام نماید .ممنونم
پاسخ:
سلام. موضوع شرکت در اساسنامه در حال حاضر محدودیت خاصی در دریافت کارت بازرگانی ندارد درضمن دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه یا محل کار برای اشخاص حقیقی در هر استانی باشد باید از اتاق بازرگانی آن استان کارت بازرگانی دریافت نماید(تنها شرکتهای تولیدی می توانند از اتاق محل کارخانه هم کارت بازرگانی دریافت نمایند)
 
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام