مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14150 عددباسلام نام و نام خانوادگی ثبت شده روی کارت با نام و نام خانوادگی روی گذرنامه در املای انگلیسی بصورت جزئی در حروف صدادار فرق دارند. آیا مشکلی در استفاده از کارت بوجود می آید؟ اگر بلی چگونه می توانیم آن را اصلاح کنیم
پاسخ:
سلام. درسامانه اتاق بازرگانی و سامانه جامع تجارت درخواست تغییر و اصلاح مشخصات کارت را انجام دهید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام