مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14013 عددسلام، اگر کارت بازرگانی حقوقی مربوط به یک استان دیگر باشد و دفتر مرکزی در تهران، می‌شود امور بازرگانی(واردات و صادرات) از گمرکات استان تهران انجام شود؟
پاسخ:
واردات وصادرات مستلزم داشتن کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی میباشد . محل صدور ان در این خصوص مهم نیست ومیتوانید از گمرکات تهران با رعایت مقررات مربوطه امور بازرگانی انجام دهید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام