مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبا سلام .ایا برای تنها عضویت در اتاق بازرگانی بصورت شخص حقیقی ، نیاز به دریافت گواهی پلمپ دفاتر و اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی می باشدکه ارسال شود؟ممنون
پاسخ:
سلام. برای دریافت کارت عضویت، پروانه فعالیت الزامی است و در صورت نداشتن آن ارائه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری از اداره ثبت شرکتها الزامی است  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام