مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا عرض سلام به حضور کارشناس گرامی، لطفاً بفرمائید آیا صادرات صنایع دستی سفالی و سنگی و از قبیل آنها، نیازمند مجوز خاصی هستند یا خیر. سپاسگزارم.
پاسخ:
چنانچه عتیقه نبا شد ویا برای تزیین ان از فلزات گرانبها استفاده نشده باشد صدور ان با کارت بازر گانی واظهار به گمرک به مجوز خاصی نیاز ندارد .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام