مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا سلام و وقت بخیر اگر در قرارداد حملی میان دو طرف ایرانی کرایه حمل به صورت ارزی تعیین شده باشد و در مورد ملاک زمانی محاسبه معادل ریالی کرایه توافقی صورت نگرفته باشد، در عرف تجاری معمولاً چه زمانی جهت محاسبه معادل ریالی کرایه حمل ملاک است؟ زمان انعقاد قرارداد، زمان صدور بارنامه، زمان صدور قبض انبار یا زمان صدور صورتحساب؟
پاسخ:
این امر بستگی به توافق طرفین دارد وچنانچه در توافق مسکوت باشد چون یک مساله عام نیست لذا در تجارت بین الملل برای ان مقرراتی وضع نشده ونمیتوان نظر قاطعی برای ان داد و معمولا در صورت عدم توافق با ارجاع به دادگاه یا حکم پس از استماع دلایل طرفین حکم صادر میشود .در تعیین ارزش گمرکی که کرایه نیز جزئ ان است نرخ ارز در روز اظهار کالا به گمرک تعیین شده است .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام