مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددباسلام بند قصد ثبت نام عضویت در اتاق بازرگانی را داشتم که هنگام ورود شناسه ملی اخطار تکراری بودن شناسه ملی برام صادر میشه و قادر به ادامه فرایند را ندارم.از کجا و چجوری پیگیر ثبت نام قبلی (درصورت وجود) یا ادامه مراحل ثبت نام بشم؟ 10861575261 شناسه ملی
پاسخ:
سلام. از قسمت فراموشی رمز جدید دریافت کنید و فرایند را ادامه دهید و ثبت نام جدید انجام ندهید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام