مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددسلام برای تمدید عضویت اقدام کردم رشته فعالیتم تغییر نکرده ولی نوع فعالیتم تغییر کرده ایا برای پلمپ دفاتر باید اداره ثبت شرکتها دوباره ثبت نام کنم ؟ یا کد قبلی برای گرفتن تمبر و مهر پلمپ کافیه ؟
پاسخ:
سلام. . برای تمدید عضویت در صورتی که تغییراتی در آدرس و مدیرعامل نباشد ، اظهارنامه ثبت دفاتر قبلی کافی است و نیازی به ثبت دفاتر جدید نمی باشد .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام