مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددسلام ، آیا کارگران با قرارداد موقت نیر مشمول اجرای طرح طبقه بندی می باشند؟
پاسخ:
باسلام ، کلیه کارگران مشمول قانون کار در کارگاه ، اعم از دائم ، موقت ، فصلی... از زمانی که کارگاه حد نصاب لازم برای اجرای طرح طبقه بندی را داشته باشد، مشمول اجرای طرح می باشند  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام