مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددسلام وقت بخیر اچ اس کد کینوا رو می‌خواستم و این که آیا ممنوعیت صادرات دارد یا خیر؟
پاسخ:
با سلام؛ مطابق با بررسی های مقدماتی به نظر می رسد دانه کینوا تحت کد تعرفه 10089090 (سایرغلات) طبقه بندی شود و از آنجایی که ذیل گروه غلات طبقه بندی می شود صادرات آن با ممنوعیت همراه است. با این وجود برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود با فتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره 02122664072 و یا مرکز تماس وزرات جهاد کشاورزی به شماره 02143541، تماس حاصل فرمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام