مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا سلام در قرارداد با کارفرمایی فروش کالا مطابق ترم CPT گمرک شهریار شده است انجام شده و ماههاست جنس تحویل گمرک شهریار شده است . با این همه کارفرماعلیرغم آنکه در مبدا کالا را بازدید کرده است مدعی است تا جنس از گمرک خارج نشود تعهد فروشنده برقرار است و از آزاد سازی ضمانت نامه بانکی خودداری میکند، آیا این ادعا که نقطه پایان تعهد فروشنده در ترم CPT خروج از گمرک است منطقی و محکمه پسند است؟ راه حل چیست ؟
پاسخ:
ارجاع به واحد حقوقی  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام