مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا درد و احترام حداقل سن برای دریافت کارت بازرگانی چند سال است و آیا حتماً باید دارای سابقه فعالیت تجاری باشد اگر بله ، این سابقه چگونه باید به سازمان و اتاق اثبات گردد. با سپاس
پاسخ:
سلام. حداقل سن 20 سال تمام می باشد و نیازی هم به سابقه نیست.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام