مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددباسلام وعرض ادب باتوجه به اینکه طبق اخرین تغییرات شرکت شخص مدیرعامل تغییر کرده وکارت بازرگانی بنام مدیرعامل سابق می باشد فرایند تغییر مدیرعامل درسامانه کارت بازرگانی به چه صورت است؟
پاسخ:
سلام. برای تغییر مدیرعامل در سامانه اتاق بازرگانی و سامانه جامع تجارت فرایند تغییر را شروع و مدارک مربوطه را بارگذاری نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام