مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا سلام حوزه فعالیت شرکت تولیدی در استان کردستان دارم ودفتر مرکزی شرکت نیز در تهران می باشد .آیا می توانیم به عضویت اتاق تهران در باییم
پاسخ:
سلام. از اتاق تهران امکان دریافت عضویت دارید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام