مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا سلام قصد دارم کارت بازرگانی که به نام شخص بنده ولی برای شرکت ثبت شده را به نام مدیرعامل جدید با هیئت مدیره جدید ثبت کنم آیا باید از طریق سامانه جامع (تغییر یکپارچه عضویت حقوقی ویژه اطاق تهران) اقدام نمایم یا باید به قسمت دیگری مراجعه کنم؟
پاسخ:
سلام. در صورتی که کارت اعتبار دارد هم از سامانه جامع و هم از سامانه اتاق بازرگانی فرایند تغییر را شروع نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام