مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عدداینجانب شرکتی دارم که موضوع فعالیت آن سردخانه است برای گرفتن مفاصاحساب یکی از قراردادهای شرکت به اداره تامین اجتماعی مراجعه کردم موضوع قرارداد توسط پرسنل شرکت که حق بیمه آنها هر ماه پرداخت می‌گردد انجام شده است اداره تامین اجتماعی به این دلیل که قرارداد فوق در وجوه درآمدی حسابرسی از دفاتر مالی شرکت نیامده بابت مفاصاحساب قرارداد هفده درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه قرارداد مطالبه کرده اند لطفا راهنمایی کنید در جلسه هیات بدوی چطوری باید از خودم دفاع کنم که حق بیمه برای قرارداد ندهم .
پاسخ:
باسلام
مستندات اسناد مالی و دفاتر قانونی شرکت را که بیانگر آن است که درآمد حاصل از اجرای قرارداد موصوف در دفاتر لحاظ شده را بهره برده و به هیأت ارائه دهید و عنوان نمایید شاید سهل انگاری از سوی بازرس دفاتر قانونی بوده که قرارداد را در لیست وجوه درآمدی ذکر ننموده است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام