مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبرای صدور کارت بازرگانی، در صورت نداشتن اجاره نامه و سند تک برگ، باید 1 میلیارد و چهارصد تومان پرداختی مالیاتی داشته باشیم ؟ یعنی همان گزینه سابقه حداقل 2سال فعالیت مالیاتی مشروط ؟
پاسخ:
سلام. این شرایط توسط سازمان صمت در سامانه جامع تجارت برای صدور بازرگانی ایجاد شده است و جهت توضیحات لازم، حضورا به سازمان صنعت و معدن محل مراجعه نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام