مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبرای تمدید کارت بازرگانی در سایت سامانه تجارت اقدام کردم پیغام بعلت فرایند در سامانه فرایند جدید نمیتوانید داشته باشید لطفا به اطاق بازرگانی مراجعه نمایید
پاسخ:
سلام. پرونده شما در سامانه اتاق بازرگانی در قسمت بررسی و تسویه مالی است و بعد از تسویه و تایید پرونده، می توانید از سامانه جامع تجارت اقدام نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام