مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددسلام وقت بخیر شرکت ما در زمینه مشتقات نفتی و حلال های استری به دنبال گسترش صادرات به کشورهای همسایه است می توانید شرکت های خارجی در کشورهای همسایه که در این زمینه خرید دارند به ما معرفی کنید؟
پاسخ:
باسلام؛ شما می توانید برای یافتن شریک بالقوه تجاری از شبکه تجاری کومپاس به آدرس https://ir.kompass.com/ استفاده کنید و یا از خدمات شرکت های مدیریت صادرات مورد تایید سازمان توسعه تجارت که فهرست آن ها در آدرس https://tccim.ir/?addr=dvqe33 به تفکیک زمینه فعالیت و کشورهای هدف صادراتی موجود است، بهره برداری نمایید. برای اعتبارسنجی شرکای تجاری بالقوه خود نیز می توانید از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، استفاده کنید. برای کسب اطلاع در خصوص قوانین و مقررات مربوط به صادرات می توانید با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره های 22664072-22664071 و سازمان توسعه تجارت به شماره 02121919 تماس حاصل فرمایید. برای کسب اطلاع در خصوص قوانین و مقررات مربوط به کشور هدف (مقصد صادراتی) نیز می توانید با اتاق های مشترک بازرگانی ایران و آن کشور تماس حاصل نمایید. در سایت سازمان توسعه تجارت اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی ج.ا.ایران مستقر در کشورهای هدف قرار گرفته شده که برای دسترسی به آنها می توانید به آدرس https://tccim.ir/?addr=6wcl17 مراجعه فرمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام