مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا سلام و احترام، آیا واردات بذور سیفی جات با منشاء کشور آمریکا مجاز است و امکان ثبت سفارش آنها در سامانه جامع تجارت وجود دارد؟ با تشکر از تقبل زحمت راهنمایی
پاسخ:
ورود بذر صیفی جات -کد تعرفه 120991 - با منشا امریکا بارعایت مقررات ورعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات منعی ندارد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام