مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددسلام در رابطه با واردات صندلی ماساژور که مصرف خانگی دارد نیاز به مجوز خاصی می باشد ؟
پاسخ:
ورود صندلی ماساژ اعم از خانگی وغیر خانگی - کد تعرفه 90191050 - مجوز اداره تجهیزات پزشگی و استاندارد نیاز دارد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام