مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددکدام یک از لوازم ارایشی وارداتش ممنوع است
پاسخ:
لوازم ارایش مشمول تعرفه 3304 ممنوع الورود میباشند .واحدهای تولیدی میتوانند مواد اولیه ان را با حقوق گمرکی 1% وارد کنند . حتی میتوانند شیشه ولوازم بسته بندی انرا نیز وارد نمایند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام