مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددبا درود بیکران چرا برای تمدید کارت پس از ورود درباره وارد سایت سامانه تجارت میشویم با تشکر
پاسخ:
سلام. تمدید عضویت از سامانه اتاق بازرگانی و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت شروع می شود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام