مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13975 عددسلام جهت دسترسی به امار واردات پسته و مغز پسته کشور هند از تمام کشورها، نیاز به راهنمایی دارم.
پاسخ:
با سلام. واردات پسته هند در سال 2021 شامل کدهای تعرفه 08025100 (پسته ها با پوست تازه یا خشک) و 08025200 (پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک) می شود که در سال مذکور به ترتیب حدود 98 میلیون دلار و 65 میلیون دلار از آن را وارد کرده است. در کد 08025100 کشورهای امارات متحده عربی، ایران و آمریکا و در کد 08025200 کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان و ایران عمده ه ترین مبادی وارداتی این کشور در کالاهای مذکور هستند. برای دسترسی به آمار می تولنید به سایت مرکز تجارت بین المللی (ITC) به آدرس https://www.trademap.org/Index.aspx مراجعه نموده و با وارد کردن کد تعرفه و کشور مورد نظر به اطلاعات مربوط به صادرات و واردات دسترسی پیدا کنید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام