مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددبا سلام برای صدور کارت بازرگانی در مرحله تائید آموزش توجیهی و تائید آموزش تکمیلی هستم از کجا و به شکل باید دوره رو سپری کنم؟
پاسخ:
سلام. با لینکی که با پیامک برای شما ارسال شده است وارد سامانه آموزش شده و دوره های آموزشی کارت بازرگانی را شرکت نمایید. با لینک زیر هم می توانید وارد سامانه آموزش شوید.
https://itecc.tccim.ir/courses?category=2#courses_list  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام