مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددبرای تمدید کارت بازرگانی برای آپلود فرم منشور /تعهد نامه باید از کدام قسمت فرم را گرفت؟
پاسخ:
سلام. ‫فرم تعهدنامه عضویت از قسمت فرم های گواهی دریافت و بعد از مهر و امضاء اسکن گردد/  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام