مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددسلام من خودم نهالستان دارم.یک محموله نهال گردومی خوام صادرکنم. می خوام به قزاقستان صادرات کنم‌(یاکشور های اوراسیا). لطفا از کجا شروع کنم .
پاسخ:
نهال گردو مشمول ردیف 06022090 میباشد . برای صادرات ان باید کارت بازرگانی داشته باشید ومجوز موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال و مجوز قرنطینه -وزارت جهاد کشاورزی - رااخذ نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام