مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14150 عددسلام...برای درخواست صدور کارت بازرگانی به اسم شرکت با شناسه 14010560179 سامان تجارت اعلام خطا میکند .
پاسخ:
سلام. برای پیگیری خطای سامانه جامع تجارت از سازمان صنعت و معدن پیگیری گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام