مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبا عرض سلام و احترام قصد صادرات کود مایع کشاورزی به کشور ازبکستان را داریم و نیاز به HS code ایران برای این محصول هستیم . این کود از سه ترکیب اصلی نیتروژن ، پتاسیم و گوگرد تشکیل گردیده بعلاوه مواد آلی ‌. در فصل ۳۱ کتاب تعرفه گمرکی کدام HS code مناسب این محصول میباشد ؟ با سپاس از پاسخ سریعتان
پاسخ:
این کود در ردیف 3105 طبقه بندی میشود .اگر به صورت قرص یا اشکال هانند ویا در بسته به وزن خالص حداکثر 10 کیلو گرم باشد مشمول 31051090 میگردد . اگر در بسته بندی بیشتر از 10 کیلو گرم باشد در ردیف31059090 طبقه بندی میشود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام