مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عدددرود قانون جدبد در مورد صدور کارت بازرگانی در خصوص کاربری محل کار را لطف کنید درمان تجهیز آفرید
پاسخ:
سلام. شرایط محل تغییر پیدا نکرده و اداری بودن آن الزامی است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام