مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددبا سلام و احترام؛ جهت واردات موز، نیاز به صادرات چه میوه هایی می باشد؟ و در صورت صادرات هر کدام از میوه های صادراتی، حقوق ورودی موز برای به ازای صادرات هرکدام از میوه ها چند درصد می شود؟
پاسخ:
به ازای صادرات یک ونیم کیلو سیب درختی درجه یک ودو -به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی - یا صادرات یک کیلو گرم کشمش یا یک کیلو گرم پرتقال یا یک کیلو گرم کیوی یک کیلو گرم موز با حقوق ورودی 4% ارزش میتوان وارد نمود .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام