مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبا سلام، قصد استخدام یک تبعه خارجی به عنوان رابط تجاری را در شرکت داریم. برای دریافت اقامت کاری چه اقداماتی باید انجام داد...
پاسخ:
سلام ، به کارگیری اتباع خارجی مستلزم داشتن پروانه کاراز ادارات کارواموراجتماعی است که هیات فنی در این خصوص اعلام نظر می نماید، البته در رابطه با اتباع افغانستان موضوع متفاوت میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام