مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبا احترام مهلت تسویه اسنادی برای واردات کالا با بانک برای رفع تعهد از چه زمانی محاسبه میگردد از زمان حواله صرافی یا از زمان تایید دریافت مبلغ توسط ذینفع ومختومه زدن پرونده ؟
پاسخ:
با سلام احترام. 4 گروه اصلی کالایی داریم . کالای اساسی- ماشین آلات و تجهیزات تولید - ماشین آلات خاص - سایر کالاها. مهلت انتقال ارز از تاریخ تامین ارز برای همه گروه ها یک ماه است.مهلت ارایه اسناد حمل از تاریخ صدور حواله ارزی بترتیب 2 ماه - 16 ماه - 26 ماه - وبرای سایر کالاها 6ماه برای واحدهای غیر تولیدی و 9 ماه برای واحدهای تولیدی است . مهلت ارایه پروانه گمرکی/ گواهی ورود حاکی از ترخیص قطعی کالا از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا برای تمام گروه ها یک ماه است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام