مشاوره عضویت و کارت بازرگانی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 2947 عددبا سلام، - تحت چه شرایطی امکان صدور کارت بازرگانی برای کارمند دولت که به عنوان مدیر عامل در یکی از شرکتهای خصوص زیر مجموعه منصوب شده وجود دارد؟ - آیا برای یک شخصیت حقوقی کارت بازرگانی میتواند به نام یکی از اعضاء هیئت مدیره موظف شرکت (بجز مدیر عامل)صادر گردد؟
پاسخ:
سلام. اگر مدیرعامل کارمند دولت باشد نمی تواند کارت عضویت و بازرگانی دریافت کند (عضو هیات علمی دانشگاه از این بند مستثنی می باشد) درضمن کارت عضویت و بازرگانی حقوقی فقط به مدیرعامل ارائه می گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام