مشاوره عضویت و کارت بازرگانی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 2998 عددفرم ها و تعهد نامه ها را از کجا باید دانلود کرد؟ و اینکه آیا این فرم ها باید در دفتر خانه گواهی امضا شود؟
پاسخ:
سلام. امضای فرم ها سیستمی در سامانه اتاق بازرگانی می باشد و نیازی هم به تایید دفترخانه نمی باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام